Tlačivá (posledná aktualizácia 28. 3. 2017)

 • V tejto sekcii nájdete tlačívá na stiahnutie vo formáte PDF

Prihláška do klubu

 • Prihlášku treba poslať na adresu matrikára klubu, ktorá je uvedená na prihláške.
 • Tí, ktorý nie sú členmi SPZ, vyplnia len prednú stranu prihlášky, členovia SPZ, si dajú na rube prihlašky potvrdiť na OkO, resp. RgO členstvo v SPZ.
 • Tlačivo je pripravené ako formulár, takže ho môžete vyplniť priamo v počítači. Pokial nemáte aplikáciu Adobe Reader môžete si ju bezplatne stiahnuť cez odkaz na stranke vpravo dole. Vyplnený formulár môžete priamo odoslať (cez emailoveho klienta alebo internetovú mailovú službu) ako prílohu. Môžete si ho aj samozrejme uložiť na disk počítača.
 • Tlačivo má líc i rub. Vo formáte PDF je pripravené tak, aby ste po jeho vytlačení (na líc i rub hárku A4) získali po rozstrihnutí 2 tlačivá.

Prihláška do klubu vo formáte PDF

Hlásenie vrhu

 • Chovateľ je povinný zaslať "Hlásenie vrhu" do 3 dní od narodenia šteniat poradcovi chovu!

Hlásenie vrhu vo formáte PDF

Prihláška na zápis šteniat

 • Chovateľ je povinný poslať prihlášku do 30 dní od narodenia šteniat na adresu SPZ!
 • Tlačivo je pripravené ako pdf formulár, takže je možné ho vyplniť priamo v počitači a vyplnené vytlačiť (samozrejme je možné ho vytlačiť aj nevyplnené).
 • Tlačivo má líc a rub.

Prihláška na zápis šteniat vo formáte PDF

Žiadosť o vydanie exportného preukazu o pôvode

 • K žiadosti musí byť priložený originál preukazu o pôvode psa (domáci), podpísaný chovateľom.

Žiadosť o vydanie exportného preukazu o pôvode vo formáte PDF

Potvrdenie o zhode importovaného jedinca

 • Potvrdenie je ptrebné k zapísaniu importovaného jedinca do SPKP. Musí byř potvrdené veterinárom alebo poradcom chovu.

Potvrdenie o zhode importovaného jedinca vo formáte PDF

Žiadosť o chránenie názvu chov. stanice

 • Chovateľská stanica môže byť chránená iba osobám starším ako 18 rokov
 • Chovateľ môže mať iba jeden názov chov. stanice, platí doživotne, je nemenný a podlieha dedičskému konaniu
 • Vybavovanie chovateľskej stanice trvá asi 3-4 mesiace
 • Polatok za vybavenie názvu chov. stanice je 35 EUR.

Žiadosť o chránenie názvu ChS vo formáte PDF

Všeobecná prihláška na skúšky (nie na klubové akcie!)

 • Túto prihlášku nepoužívajte na klubové akcie!!!
 • Prihlášku treba vyplninť dvojmo.
 • Zasiela sa v dostatočnom predstihu organizátorovi skúšok (väčšinou OkO, resp. RgO).
 • Tlačivo má líc i rub. Vo formáte PDF je pripravené tak, aby ste po jeho vytlačení (na líc i rub hárku A4) získali po rozstrihnutí 2 tlačivá.

Všeobecná prihláška na skúšky vo formáte PDF


Posledná aktualizácia: 28. 03. 2017.